Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0019-8501

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi