Infectious Diseases and Clinical Microbiology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019 apr. 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell