Informatica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2012 feb. 27
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0868-4952