Information and Software Technology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2014 sep. 8
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0950-5849