Information and Software Technology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015 sep. 24
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0950-5849