Information från Läkemedelsverket. Ny rekommendation – behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Nu finns en rekommendation om behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma att tillgå på Läkemedelsverkets webbsida.


Rekommendationens huvudbudskap:
•Plasma ska huvudsakligen användas vid stor eller förväntat stor blodförlust som en del av transfusionsbehandling.
•Plasma ska inte användas för korrigering av laboratorievärden utan blödning eller påtaglig blödningsrisk.
•Plasma är inte alternativ vid blödning orsakad av anti-vitamin K (warfarin).
•Indikationen bör anges när plasma och specifika koagulationsprodukter ordineras och beställs.
•Plasmaanvändning behöver utvärderas i kliniska studier och audits bör implementeras för klinisk plasmaanvändning.
•Blodcentral och klinik bör samverka runt användning av plasma.
Period2010 mar 10
Arbete förSwedish medical products agency, Sverige