Ingela Andreassons doktorsavhandling Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning I skolans elevdokumentation, Göteborgs universitet 28 september 2007.

  • Bosse Bergstedt (Ledamot i betygsnämnd)

Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

Period2007 sep. 28
Examination/handledning vid
  • Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS