Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

http://iocag.ulpgc.es/home
Period2018 okt. 12018 dec. 20
På besökInstituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
OmfattningInternationell