Interaction mechanisms of low-level electromagnelic fields in living systems

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Samverkan av lågnivå kombinerade statiska
och extremt lågfrekventa magnetiska
fält med kalciumjontransport i
normala och transformerada människo
lymfocyter och rått tymus celler.

"Joncyklotronresonanshypotesen" undersöktes av Liboff et al.
(1987) i ett experiment som inbegriper inkorporering av kalcium-45 (n5Ca2 *) i
blandade humana lymfocyter. Den geomagnetiska horisontella fältkomponenten
justerades till 2 liter pT. Experimentet utfördes först vid en amplitud
av det applicerade oscillerande fältet på 150 pT och ett skarpt minimum erhölls
vid frekvensen av 143 Hz, vilket motsvarar joncyklotronfrekvensen
vid 2l p, T. Experimentet upprepades sedan vid en amplitud av 2 liter prT
och nu inträffade ett skarpt, smalt maximalt vid l4.3Hz.
Även om det verkar finnas experimentella bevis för resonans
fenomen, visar cyklotronresonanshypotesen sig att bryta mot lagarna
av klassisk mekanik (Halle 1988).
Lednev (1990) och Hart (1990) behandlar kvantmekaniskt interaktionen
av ett lågfrekvensfält med en jonbunden löst till en membranyta
i närvaro av ett statiskt magnetfält och kräva bevis för resonans
fenomen.
Period1989 maj 251989 maj 27
Typ av evenemangWorkshop
PlatsStockholm, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Joncyklotronresonans
  • humana lymfocyter
  • kalcium-45
  • råtthymocyter