International Journal of Antimicrobial Agents (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015 dec. 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1872-7913