International Journal of Artificial Intelligence (Tidskrift)

  • Iosif Mporas (gästredaktör)
  • Simaki, V. (gästredaktör)
  • Paradis, C. (gästredaktör)
  • Andreas Kerren (gästredaktör)
  • Michael Paraskevas (gästredaktör)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

Beskrivning

Special issue on Natural Language Processing for Social Media
ISSN (print): 0218-2130 ISSN (online): 1793-6349Volume 29, Issue 02 (March 2020)
Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0974-0635
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Humaniora