International Journal of Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017 okt 27
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1932-8036