International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1861-6429