International Journal of Disaster Risk Reduction (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Jag har varit reviewer för två manuskript under 2014 och 2015
Period20142015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2212-4209