International Journal of Entrepreneurship and Small Business (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1741-8054