International Journal of Globalisation and Small Business (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period20152016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1479-3059