International Journal of Human Resource Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020 nov. 12020 dec. 15
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0958-5192
OmfattningInternationell