International Journal of Obesity (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1476-5497
OmfattningInternationell