International Journal of Operations & Production Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Beskrivning

Associate Editor
Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0144-3577