International Journal of Strategic Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2016 jan 13
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1553-1198