International Journal of Strategic Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Reviewer
Period2019 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1553-1198