Intervju i Läns- och riksnytt: Forskning om syntolkning

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Jana intervjuas om syntolkningsforskning – hur samspelet mellan språk, kommunikation och tänkande ger upphov till hur man uppfattar och tolkar världen och hur syntolkning kan hjälpa de som hör men inte ser att tillgodogöra samma information som seende kan göra. I intervjun belyses forskning kring de kognitiva aspekterna av produktion – hur syntolkar gör en syntolkning, hur de formulerar det språkligt - och reception – mottagarsidan – hur syntolkningen tas emot av målgruppen av personer med synnedsättning och blindhet. I intervjun tar Jana även upp syntolkens utmaningar – hur mycket information ska förmedlas, vilken information är relevant och när denna information ska förmedlas under syntolkning för att mottagare ska kunna tillgodogöra sig information på bästa sätt. Även det nordiska forskningssamarbetet kring offentlig video tas upp. 
Period2021 mars
OmfattningNationell