Intervju i Skånes Taltidning: Vem ska utbilda framtidens syntolkar?

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Jana intervjuas om syntolkning ur bl.a. ett utbildningsperspektiv – hur till exempel utbildningen i syntolkning vid Fellingsbro är utformad och sätter den i perspektiv jämfört med andra utbildningar både utomlands och i Sverige. I intervjun belyses fråga hur man skulle kunna lyfta syntolkning både i forskning, utbildning och praktik
Period2021 mars
OmfattningNationell