JOM (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Special Issue ‘Advances and achievements in in-situ analysis of corrosion and structure-property relationship in Mg alloys’
Period20152016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1047-4838
OmfattningInternationell