Journal of Applied Crystallography (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2008 dec. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1600-5767

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Acceleratorfysik och instrumentering