Journal of Business Venturing (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021 sep. 28
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0883-9026
OmfattningInternationell