Journal of Cardiology Cases (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer-review for a manuscript
Period2020 maj
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell