Journal of Communication Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2018 jan. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1363-254X