Journal of Happiness Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Period2017 juni 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1389-4978
OmfattningInternationell