Journal of Human Resources (Tidskrift)

  • Alessandro Martinello (peer reviewer)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0022-166X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi