Journal of Language Contact (Tidskrift)

  • Gerd Carling (peer reviewer)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020 sep. → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1955-2629