Journal of Luminescence (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Organizer and managing editor of the special issue on "Colourful Luminescence of Metal Halide Perovskites – from Fundamentals to Applications"
Period2019 jan. 12019 dec. 31
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0022-2313
OmfattningInternationell