Journal of Process Control (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021 okt.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1873-2771
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik