Journal of Small Business Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020 jan. 10
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1540-627X