Journal of Synchrotron Radiation (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2016 juni 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1600-5775

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Acceleratorfysik och instrumentering