Journal of the American Society for Information Science and Technology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period20102013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1532-2890
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap