Jurnal HAM (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Journal of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights
Period20232025
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2579-8553
OmfattningInternationell