Jury member for Kritikerpriset, Sveriges Arkitekter

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)

Period20172019
Arbete förSveriges Arkitekter, Sverige
OmfattningNationell