Konkurrensverkets tillsynsverksamhet

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Period20182019
Arbete förSwedish National Audit Office, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik