Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten - teater, opera, musikteater, performance och andra uttryck
Period2020 feb. 1
Arbete förSwedish Arts council / Statens kulturråd, Sverige