Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien - KSLA

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)

Beskrivning

Ledamot i Allmänna avdelningen
Period2017 → …
Arbete förKungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Sverige