Kvalitetsutvärdering Treklövern kluster 10 LNU

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Kvalitetsutvärdering av ämnena engelska, franska, spanska och tyska vid Linnéuniversitetet, ordförande för bedömargrupp
Period2020 jan. 12021 dec. 31
Arbete förTreklövern kluster 10, Sverige