Kvalitetsutvärdering Treklövern kluster 10 MIUN

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Kvalitetsutvärdering av ämnet engelska vid Mittuniversitetet, ordförande för bedömargrupp
Period2020 jan. 12020 dec. 31
Arbete förTreklövern kluster 10, Sverige