Lansering: Tillit eller tvång? Kunders förtroende för handelns datainsamling

 • Larsson, S. (presentatör)
 • Sara Thiringer (presentatör)
 • Theodor Emanuelsson (presentatör)

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Lanseringen av rapport om konsumenters förtroende för handelns datainsamling,
med efterföljande paneldiskussion med inbjudna representanter från handel och konsumentintressen.

I ett forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet har forskaren och docent Stefan Larsson, Theodor Emanuelsson och Sara Thiringer, i samverkan mellan Lunds universitet och Fores, analyserat ett representativt urval av svenska konsumenters inställning till hur handeln använder deras data, om rimligheten i utbytet och kunskapen om tredjeparters inblandning. Projektet syftar till att bättre förstå relationen mellan tillit och transparens när det gäller kommersiell insamling av konsumenters data. Studien visar bland annat att många konsumenter upplever en bristande kontroll över sin data och att svenska handlare kan göra mer för att stärka kundernas förtroende.
Period2020 dec. 8
VidFores – Den gröna liberala tankesmedjan, Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan samhällsvetenskap
 • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

 • data och tillit
 • DATA/TRUST
 • handelns datainsamling
 • medgivande
 • kundkort
 • konsumenters tillit till datainsamling