Ledamot av Executive Council of EFPA (European Federation of Psychologists´Association, 1999 - 2003

  • Stefan Jern (medlem)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)

Period19992003
Arbete förEuropean Federation of Psychologists' Associations: EFPA, Belgien
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • psychology
  • EU
  • psychologists´association
  • executive council