Ledamot av utvärderingsgrupp som utvärderade Rådet för högre utbildnings kunskapsspridningsuppdrag.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2004
Arbete förRådet för högre utbildning, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • sociology
  • educational sciences