LIR journal (Tidskrift)

  • Sofi Qvarnström (peer reviewer)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-2489