LIR journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019 sep 15
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-2489
OmfattningNationell