LAG arterit inklusive jättecellsarterit

 • Mohammad, A. (Roll ej angiven)
 • Ann-Christin Ekenberg (medlem)
 • Khoshnood, A. (medlem)
 • Arzu Glave (medlem)
 • Björn Hammar (Roll ej angiven)
 • Fabrinanaz Salibi (medlem)
 • Ingrid Lindberg (medlem)
 • Jonas Strömbäck (medlem)
 • Oskar Wigelius (medlem)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Lokal arbetsgrupp (LAG) för arterit inklusive jättecellsarterit, med fokus på införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.
Period2023 jan. 12023 nov. 14
Arbete förRegion Skåne, Sverige
OmfattningRegional

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Arterit
 • Reumatologi
 • Jättecellsarterit