Lund Studies in Arts and Cultural Sciences (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-7529
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora